Zarząd:

Przewodnicząca:  Anna Odzimek  

Vice-przewodniczący:  Zbigniew Czechowski 

Sekretarz:  Marek Kubicki 

Skarbnik:  Beata Dziak-Jankowska 

Członkowie:  Sławomir Maj 

                   Waldemar Jóźwiak

Honorowy Przewodniczący:  Stanisław Michnowski

 
Komisja Rewizyjna:

Ryszard Balcer  

Zbigniew Kłos 

Krzysztof Teisseyre 

   

Design by ZC