Zarząd:

Przewodnicząca:  Anna Odzimek  

Vice-przewodniczący:  Zenon Nieckarz 

Sekretarz:  Jan Reda 

Skarbnik:  Beata Dziak-Jankowska 

Członkowie:  Zbigniew Czechowski 

                   Ryszard Balcer

Honorowy Przewodniczący:  Stanisław Michnowski

 
Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Kłos 

Marek Kubicki 

Krzysztof Teisseyre 

   

Design by ZC