Artykuły specjalne "Materiały do dziejów geofizyki" oraz oddziałowe materiały konferencyjne ukazują się w Przeglądzie Geofizycznym.

Wykaz numerów z artykułami w "Materiałach..." dostępnych na stronie Przeglądu: Zeszyt 3-4/2020, Zeszyt 1-2/2019, Zeszyt 4/2018, Zeszyt 1-2/2015, Zeszyt 3-4/2014, Zeszyt 1-2/2013, Zeszyt 3-4/2013, Zeszyt 3-4/2011, Zeszyt 1-2/2010, Zeszyt 1/2008.

Specjalne publikacje Oddziału:

Broszura poświęcona Henrykowi Arctowskiemu (2008)

Okładka
Design by ZC