W dniu 17 maja 2022 r., pierwszy raz po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, spotkaliśmy się na miejscu w Instytucie Geopfizyki PAN, aby wspomnieć zmarłych w ostatnich latach kolegów z PTGeof, naukowców związanych z Instytutem Geofizyki PAN: śp. prof. Jerzego Jankowskiego (1933-2020), prof. Marka Grada (1951-2020) i dr. doc. Sławomira Maja (1933-2021). Wspomnieniami podzielili się koledzy z Oddziału: dr hab. Waldemar Jóźwiak prof. IGF PAN, prof. Zbigniew Kłos (CBK PAN), prof. Aleksander Guterch (IGF PAN) i prof. Zbigniew Czechowski (IGF PAN).
Przypomnijmy w szczególności, że śp. doc. Sławomir Maj był współzałożycielem Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej oraz członkiem honorowym PTGeof.

      W dniu 11 grudnia 2020 r. w sposób zdalny (ze względu na epidemię COVID-19) odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof. Odchodzący Zarząd uzyskał absolutorium. Wybrano władze Oddziału. Do Zarządu dołączyli Ryszard Balcer, Jan Reda i Zenon Nieckarz; do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zbigniew Kłos, Krzysztof Teisseyre i Marek Kubicki. Delegatami na Walne Zgromadzenie Towarzystwa zostali Ryszard Balcer, Marek Kubicki i Jan Reda.

      W dniach 3-5 lipca 2019 w Instytucie Geofizyki PAN odbyła się konferencja "Pola EM ULF/ELF na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej". Rozszerzone abstrakty konferencyjne zostały opublikowane w specjalnym numerze Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences.
Informacje Wydawnictwo


     Honorowy przewodniczący oddziału Stanisław Michnowski obchodził w listopadzie 2018 setną rocznicę urodzin. Z tej okazji Instytut Geofizyki PAN zorganizował uroczystą sesję oraz wydał numer specjalny Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences poświęcony osiągnięciom naukowym Jubilata. W rozdziale "Od współpracowników, kolegów i przyjaciół" zostało opublikowane wspomnienie Sławomira Maja (Instytut Geofizyki PAN) pt. Działalność Stanisława Michnowskiego w Polskim Towarzystwie Geofizycznym. A na sesji wspomnieniowej 13 listopada 2018 roku referaty wspomnieniowe zaprezentowali również członkowie Oddziału Iwona Stanisławska i Zbigniew Kłos (Centrum Badań Kosmicznych PAN).
Informacje Wydawnictwo

     Dnia 30 listopada 2018 r. odbyło się w siedzibie IGF PAN w Warszawie seminarium Polskiego Towarzystwa Geofizycznego i Instytutu Geofizyki PAN, organizowane przez oddział FWZiPO z okazji 100-lecia lotnictwa polskiego, pod tytułem "Zagrożenia pogodowe i wyzwania osłony meteorologicznej ruchu lotniczego". Pan Jacek Kopeć z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wygłosił referat na temat CAT - Clear Air Turbulence i jej pomiar na podstawie danych nawigacyjnych cywilnych statków powietrznych. Pan Tomasz Siejek, kierownik Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego w IMGW-PIB wygłosił referat pt. Zadania Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego.
Plakat PDF

     Dnia 11 czerwca 2018 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie seminarium PTGeof (Oddział FWZiPO) oraz IGF PAN „Udział zesłańców po powstaniu 1863r. w badaniach w dziedzinie nauk o Ziemi”. Po prelekcji prof. Zbigniewa Wójcika (Muzeum Ziemi PAN) wystąpili z referatami Koledzy Krzysztof Teisseyre i Anna Odzimek.
Plakat PDF

     Z inicjatywy Oddziału FWZiPO PTGeof dnia 6 kwietnia 2018 r. odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie specjalne seminarium CBK PAN pt. "Kierunek - Mars".
Informacje

     Dnia 4 grudnia 2017 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie seminarium Oddziału FWZiPO oraz IGF PAN. Temat: „Polska technologia w odpowiedzi na problem śmieci kosmicznych, czyli misja PW-SAT2” przedstawili Pani Ewelina Ryszawa oraz Pan Artur Łukasik - reprezentujący projekt studenckiego satelity PW-SAT2.
Plakat PDF

      Dnia 21 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Miło nam poinformować, że doc. Sławomir Maj został Członkiem Honorowym PTGeof., a Zbigniew Czechowski został wybrany do Zarządu Głównego.

     W dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się w siedzibie IGF PAN w Warszawie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof. Odchodzący Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium. Wybrano władze Oddziału: nowe osoby w Zarządzie to Beata Dziak-Jankowska, Anna Odzimek i Waldemar Jóźwiak; do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ryszard Balcer, Zbigniew Kłos i Krzysztof Teisseyre.

     W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyła się w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie konferencja „Polska Narodowa Komisja Roku Polarnego 1932/1933: Wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią” zorganizowana przez Oddział FWZiPO i IGF PAN.

Referaty:
1. Sławomir Maj - Pierwsza Polska Wyprawa Polarna na Wyspę Niedźwiedzią (1932-1933),
2. Marek Górski - Zimowanie na Wyspie Niedźwiedziej – eksplozja polskich badań polarnych,
3. Janusz Borkowski - Pomiary meteorologiczne na Wyspie Niedźwiedziej,
4. Marek Kubicki - Badania elektryczności atmosfery w czasie Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią 1932/33,
5. Tomasz Ernst - Badania magnetyczne na Wyspie Niedźwiedziej.
Plakat PDF
Artykuły pokonferencyjne ukazały się w Przeglądzie Geofizycznym
w Zeszycie 3-4/2014 oraz 1-2/2015.


     Oddział FWZiPO zorganizował 16 grudnia 2010 w gmachu Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie konferencję z okazji 80 rocznicy powołania, pierwszego w Polsce, naukowego stowarzyszenia w zakresie fizyki Ziemi pod nazwą „Towarzystwo Geofizyków w Warszawie” (w skrócie TGW). Tytuł konferencji: „80 rocznica powstania Towarzystwa Geofizyków w Warszawie (1930 - 1947)”. Konferencja sponsorowana była przez PTGeof. i IGF PAN.

     W dniu 7 czerwca 2010 r. odbyło się w siedzibie IGF PAN w Warszawie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof. Odchodzący Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium. Wybrano nowe władze Oddziału: w Zarządzie miejsce kol. Marka Grada zajął kol. Marek Kubicki; do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ryszard Balcer, Mariusz Białecki i Andrzej Wernik.

     W dniu 8 lipca 2009 w Instytucie Geofizyki PAN odbyła się miła uroczystość wręczenia Panu doc. Stanisławowi Michnowskiemu dyplomu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Aktu wręczenia dokonał doc. Sławomir Maj, członek Zarządu Głównego PTGeof. (patrz zdjęcia):

  W dniach 12 i 13 maja 2009 odbyła się konferencja:
"Profesor Stefan Manczarski - świat elektromagnetyzmu",
zorganizowana przy dużym udziale naszego Oddziału przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Nasz Oddział przygotował 4 referaty i wystawę sprzętu do pomiarów pola elektrycznego.

Referaty:
Roman Teisseyre i Bożenna Gadomska - "Profesor Stefan Manczarski: Międzynarodowa Współpraca Geofizyczna",
Roman Teisseyre i Bożenna Gadomska - "Profesor Stefan Manczarski: dyrektor Instytutu Geofizyki PAN - 1960-1970",
Zbigniew Kłos - "Prace Stefana Manczarskiego odnośnie fal i cząstek w jonosferze w kontekście pogody kosmicznej",
Marek Kubicki - Magnetosfera, jonosfera, atmosfera - elementy globalnego obwodu elektrycznego".


      Dnia 29 stycznia 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Miło nam poinformować, że Kol. Stanisław Michnowski został Członkiem Honorowym PTGeof. a Kol. Sławomir Maj został wybrany do Zarządu Głównego.

      Dnia 16 grudnia 2008 odbyła się jednodniowa konferencja:
        "Profesor Henryk Bronisław Arctowski (1871 – 1958) jako geofizyk"
 
Termin konferencji nie został wybrany przypadkowo, obejmuje trzy ważne wydarzenia. Wpasował się w 50 rocznicę śmierci prof. Actowskiego, 50 rocznicę Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-1958 oraz w okres trwania 4 Roku Polarnego 2008-2009.
Broszura PDF

    Referaty konferencyjne zostały włączone do broszury (kliknij na okładkę poniżej):
Okładka
Design by ZC