Dnia 11 czerwca 2018 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie seminarium PTGeof (Oddział FWZiPO) oraz IGF PAN „Udział zesłańców po powstaniu 1863r. w badaniach w dziedzinie nauk o Ziemi”. Po prelekcji prof. Zbigniewa Wójcika (Muzeum Ziemi PAN) wystąpił Krzysztof Teisseyre i Anna Odzimek.
Plakat

     Z inicjatywy Oddziału FWZiPO PTGeof dnia 6 kwietnia 2018 r. odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie specjalne seminarium CBK PAN pt. "Kierunek - Mars".

     Dnia 4 grudnia 2017 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie seminarium Oddziału FWZiPO oraz IGF PAN. Temat: „Polska technologia w odpowiedzi na problem śmieci kosmicznych, czyli misja PW-SAT2” przedstawili Pani Ewelina Ryszawa oraz Pan Artur Łukasik - reprezentujący projekt studenckiego satelity PW-SAT2.
Plakat

      Dnia 21 lutego 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Miło nam poinformować, że doc. Sławomir Maj został Członkiem Honorowym PTGeof., a Zbigniew Czechowski został wybrany do Zarządu Głównego.

     W dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się w siedzibie IGF PAN w Warszawie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof. Odchodzący Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium. Wybrano władze Oddziału: nowe osoby w Zarządzie to Beata Dziak-Jankowska, Anna Odzimek i Waldemar Jóźwiak; do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ryszard Balcer, Zbigniew Kłos i Krzysztof Teisseyre.

     W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyła się w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie konferencja „Polska Narodowa Komisja Roku Polarnego 1932/1933: Wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią” zorganizowana przez Oddział FWZiPO i IGF PAN.

Referaty:
1. Sławomir Maj - Pierwsza Polska Wyprawa Polarna na Wyspę Niedźwiedzią (1932-1933),
2. Marek Górski - Zimowanie na Wyspie Niedźwiedziej – eksplozja polskich badań polarnych,
3. Janusz Borkowski - Pomiary meteorologiczne na Wyspie Niedźwiedziej,
4. Marek Kubicki - Badania elektryczności atmosfery w czasie Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią 1932/33,
5. Tomasz Ernst - Badania magnetyczne na Wyspie Niedźwiedziej.
Plakat
Artykuły pokonferencyjne ukazały się w Przeglądzie Geofizycznym
w Zeszycie 3-4/2014 oraz 1-2/2015.


     Oddział FWZiPO zorganizował 16 grudnia 2010 w gmachu Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie konferencję z okazji 80 rocznicy powołania, pierwszego w Polsce, naukowego stowarzyszenia w zakresie fizyki Ziemi pod nazwą „Towarzystwo Geofizyków w Warszawie” (w skrócie TGW). Tytuł konferencji: „80 rocznica powstania Towarzystwa Geofizyków w Warszawie (1930 - 1947)”. Konferencja sponsorowana była przez PTGeof. i IGF PAN.

     W dniu 7 czerwca 2010 r. odbyło się w siedzibie IGF PAN w Warszawie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof. Odchodzący Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium. Wybrano nowe władze Oddziału: w Zarządzie miejsce kol. Marka Grada zajął kol. Marek Kubicki; do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ryszard Balcer, Mariusz Białecki i Andrzej Wernik.

     W dniu 8 lipca 2009 w Instytucie Geofizyki PAN odbyła się miła uroczystość wręczenia Panu doc. Stanisławowi Michnowskiemu dyplomu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Aktu wręczenia dokonał doc. Sławomir Maj, członek Zarządu Głównego PTGeof. (patrz zdjęcia):

  W dniach 12 i 13 maja 2009 odbyła się konferencja:
"Profesor Stefan Manczarski - świat elektromagnetyzmu",
zorganizowana przy dużym udziale naszego Oddziału przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Nasz Oddział przygotował 4 referaty i wystawę sprzętu do pomiarów pola elektrycznego.

Referaty:
Roman Teisseyre i Bożenna Gadomska - "Profesor Stefan Manczarski: Międzynarodowa Współpraca Geofizyczna",
Roman Teisseyre i Bożenna Gadomska - "Profesor Stefan Manczarski: dyrektor Instytutu Geofizyki PAN - 1960-1970",
Zbigniew Kłos - "Prace Stefana Manczarskiego odnośnie fal i cząstek w jonosferze w kontekście pogody kosmicznej",
Marek Kubicki - Magnetosfera, jonosfera, atmosfera - elementy globalnego obwodu elektrycznego".
(Więcej informacji na stronie PTGeof.)      Dnia 29 stycznia 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Miło nam poinformować, że Kol. Stanisław Michnowski został Członkiem Honorowym PTGeof. a Kol. Sławomir Maj został wybrany do Zarządu Głównego.

      Dnia 16 grudnia 2008 odbyła się jednodniowa konferencja:
        "Profesor Henryk Bronisław Arctowski (1871 – 1958) jako geofizyk"
 
Termin konferencji nie został wybrany przypadkowo, obejmuje trzy ważne wydarzenia. Wpasował się w 50 rocznicę śmierci prof. Actowskiego, 50 rocznicę Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-1958 oraz w okres trwania 4 Roku Polarnego 2008-2009.

    Referaty konferencyjne zostały włączone do broszury (kliknij na okładkę poniżej):
Okładka
Design by ZC