Informacja e-mail o seminariach oraz zapis na otrzymywanie ogłoszeń pod adresem w zakładce Kontakt.

W przypadku spotkań online prosimy o śledzenie podanych linków lub użycie zamieszczonych na plakatach danych logowania.

Nadchodzące spotkania:

-

Poprzednie spotkania:

3 kwietnia 2023, godz. 11:00-15:00, Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
Sesja naukowa z wystawą z okazji 150. rocznicy urodzin profesora Stanisława Kalinowskiego.
|Link do wydarzenia na FB IGF PAN|
Program PDF

Prelegenci:
Mgr Zuzanna Gałyga (Kancelaria Senatu)
Mgr Katarzyna Słojkowska (PAN Archiwum w Warszawie)
Dr Grażyna Olszaniec (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi)
Dr Łukasz Mścisławski OP (Politechnika Wrocławska)
Dr inż. Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fizyczne)

Program sesji:
11:00 Otwarcie sesji
Referaty:
Mgr Katarzyna Słojkowska "Archiwum osobiste prof. Stanisława Kalinowskiego"
Dr Łukasz Mścisławski OP "Stanisław Kalinowski w Kijowie (1914-1918)"
Dr inż. Krzysztof Petelczyc "Stanisława Kalinowskiego droga od muzyki do magnetyzmu"
12:50-13:20 Przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy
Referaty:
Mgr Zuzanna Gałyga "Działalność parlamentarna Stanisława Kalinowskiego"
Dr Grażyna Olszaniec "Działalność edukacyjna i popularyzująca naukę Stanisława Kalinowskiego w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa"
15:00 Zamknięcie sesji

ogłoszenie seminarium 03.04.2023

21 marca 2023, g. 11:15, Warszawa, Instytut Geofizyki PAN oraz ONLINE
Prof. dr hab. Janusz Krzyścin (Instytut Geofizyki PAN)
"60 lat pomiarów ozonu w Belsku"

ogłoszenie seminarium 21.03.2023

17 maja 2022, g. 10:00-12:00, Warszawa, Instytut Geofizyki PAN
Sesja wspomnieniowa poświęcona Śp. prof. Jerzemu Jankowskiemu, prof. Markowi Gradowi oraz doc. Sławomirowi Majowi. Sylwetki zmarłych kolegów z PTGeof przedstawili: dr hab. Waldemar Jóźwiak prof. IGF PAN, prof. Zbigniew Kłos (CBK PAN), prof. Aleksander Guterch (IGF PAN) i prof. Zbigniew Czechowski (IGF PAN).

ogłoszenie sesja wspomnieniowa 17.04.2022

26 kwietnia 2022, g. 14:00, ONLINE
Dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
"Aktywność słoneczna a pogoda kosmiczna"
Spotkanie online na platformie Zoom.

ogłoszenie seminarium 26.04.2022

23 listopada 2021, g. 18:00, ONLINE
Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
"Wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe"
Spotkanie online na platformie Zoom.
|Link do wydarzenia na FB IGF PAN|

ogłoszenie seminarium 23.11.2021

12 października 2021, godz. 14:00-17:00, ONLINE: Sesja naukowa "Profesor Czesław Białobrzeski"
|Link do wydarzenia na FB IGF PAN|
Program PDF

Prelegenci:
Prof. Jerzy Garbarczyk (Politechnika Warszawska)
Dr Łukasz Mścisławski OP (Politechnika Wrocławska)
Dr Mariusz Mazurek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Program sesji:
13:00 Otwarcie sesji
Referaty:
Dr Łukasz Mścisławski OP "Czesław Białobrzeski: okres kijowski - biografia"
"Rozwój naukowy i filozoficzny Czesława Białobrzeskiego w okresie kijowskim"
14:45-15:15 Przerwa
Referaty:
Dr Mariusz Mazurek "Czesław Białobrzeski - fizyk i filozof"
Prof. Jerzy Garbarczyk "Krótki szkic o Czesławie Białobrzeskim"
17:00 Zamknięcie sesji

ogłoszenie seminarium 12.10.2021
30 listopada 2018
ogłoszenie seminarium 30.11.2018
11 czerwca 2018
ogłoszenie seminarium 11.06.2018
6 kwietnia 2018
ogłoszenie seminarium 06.04.2018
2 grudnia 2017
ogłoszenie seminarium 02.12.2017
Design by ZC