Oddział powstał w grudniu 1999 r. gdy Sekcja Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej afiliowana przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego przekształciła się w samodzielny, ogólnopolski oddział Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

ptgeof.imgw.pl


Design by ZC