Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej


    Oddział powstał w grudniu 1999 r. gdy Sekcja Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej afiliowana przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego przekształciła się w samodzielny, ogólnopolski oddział Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

ptgeof.pl


Następne seminarium OFWZiPO: 18 czerwca 2024. Czytaj więcej >>

Design by ZC