Polskie Towarzystwo Geofizyczne

Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej


    Oddział powstał w grudniu 1999 r. gdy Sekcja Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej afiliowana przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego przekształciła się w samodzielny, ogólnopolski oddział Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

ptgeof.imgw.pl


Seminaria OFWZiPO

Konferencja ELF 2019
Wraz z Instytutem Geofizyki PAN zapraszamy na konferencję "Pola EM ULF/ELF na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej" w dniach 3-5 lipca 2019 (Otwock-Świder).
Więcej szczegółów na http://www.bit.ly/ELFkonf2019.

Design by ZC