W dniu 22 listopada 2012 r. odbyła się konferencja z okazji: „150 rocznicy urodzin Profesora Maurycego Piusa Rudzkiego" kierownika pierwszej w świecie Katedry Geofizyki. Uroczystość została zorganizowana przez Oddział wspólnie z Komitetem Geofizyki oraz z Instytutem Geofizyki PAN. Spotkanie miało miejsce w Instytucie Geofizyki PAN przy ul. Ks. Janusza 64 w Warszawie. ():     Oddział FWZiPO zorganizował 16 grudnia 2010 w gmachu Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie konferencję z okazji 80 rocznicy powołania, pierwszego w Polsce, naukowego stowarzyszenia w zakresie fizyki Ziemi pod nazwą „Towarzystwo Geofizyków w Warszawie” (w skrócie TGW). Tytuł konferencji: „80 rocznica powstania Towarzystwa Geofizyków w Warszawie (1930 - 1947)”. Konferencja sponsorowana była przez PTGeof. i IGF PAN. (patrz obrazek):     W dniu 7 czerwca 2010 r. odbyło się w siedzibie IGF PAN w Warszawie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof. Odchodzący Zarząd i Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium. Wybrano nowe władze Oddziału: w Zarządzie miejsce kol. Marka Grada zajął kol. Marek Kubicki; do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ryszard Balcer, Mariusz Białecki i Andrzej Wernik.


     W dniu 8 lipca 2009 w Instytucie Geofizyki PAN odbyła się miła uroczystość wręczenia Panu doc. Stanisławowi Michnowskiemu dyplomu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Aktu wręczenia dokonał doc. Sławomir Maj, członek Zarządu Głównego PTGeof. (patrz zdjęcia):  W dniach 12 i 13 maja 2009 odbyła się konferencja:
"Profesor Stefan Manczarski - świat elektromagnetyzmu",
zorganizowana przy dużym udziale naszego Oddziału przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu. Nasz Oddział przygotował 4 referaty i wystawę sprzętu do pomiarów pola elektrycznego.

Referaty:
Roman Teisseyre i Bożenna Gadomska - "Profesor Stefan Manczarski: Międzynarodowa Współpraca Geofizyczna",
Roman Teisseyre i Bożenna Gadomska - "Profesor Stefan Manczarski: dyrektor Instytutu Geofizyki PAN - 1960-1970",
Zbigniew Kłos - "Prace Stefana Manczarskiego odnośnie fal i cząstek w jonosferze w kontekście pogody kosmicznej",
Marek Kubicki - Magnetosfera, jonosfera, atmosfera - elementy globalnego obwodu elektrycznego".
(Więcej informacji na stronie PTGeof.)      Dnia 29 stycznia 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Miło nam poinformować, że Kol. Stanisław Michnowski został Członkiem Honorowym PTGeof. a Kol. Sławomir Maj został wybrany do Zarządu Głównego.


      Dnia 16 grudnia 2008 odbyła się jednodniowa konferencja:
        "Profesor Henryk Bronisław Arctowski (1871 – 1958) jako geofizyk"
 
Termin konferencji nie został wybrany przypadkowo, obejmuje trzy ważne wydarzenia. Wpasował się w 50 rocznicę śmierci prof. Actowskiego, 50 rocznicę Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-1958 oraz w okres trwania 4 Roku Polarnego 2008-2009.

    Referaty konferencyjne zostały włączone do broszury (kliknij na okładkę poniżej):
Design by ZC