Oddział powstał w grudniu 1999 r. gdy Sekcja Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej afiliowana przy Oddziale Warszawskim PTGeof  przekształciła się w samodzielny, ogólnopolski oddział Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (link do PTGeof poniżej).

(www.imgw.pl/wl/internet/zz/zz_xpages/ptg/index.htm)

Design by ZC